Що спонукало нас до самоорганізації

13.03.2013 23:54

 

В 36 ст. Конституції України сказано: “Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, кільтурних та інших інтересів…

Усі об’єднання громадян рівні перед законом.”

В Україні на сьогоднішній день існує біля 160 політичних партій і лише 2% громадян України заявляють про свою партійну приналежність, хоча партії декларують значно більшу кількість своїх членів. (Дані за 2007 рік)

Сучасна політологія дає таке визначення політичній партії – “Це особлива інституційована спільність людей, об’єднаних ідеологічно і організаційно з метою завоювання (шляхом виборів, або іншими способами), утримувати і використовувати державну владу для реалізації інтересів певних спільностей”.

Оскільки суспільство в Україні слабо структуроване, а політичні партії виникли раніше, ніж соціальні групи, інтереси яких вони (партії) мають відстоювати, тому соціальна база партій на сьогодні залишається невизначеною, а основною функцією політичних партій є боротьба за владу, її використання і контроль в інтересах своєї політичної верхівки.

Альтернативою політичним партіям і владним структурам в умовах демократії є високоорганізоване Громадянське суспільство.

Громадянське суспільство – це сукупність усіх громадян, їх вільних об’єднань та асоціацій, повязаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості та політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею.

Громадянське суспільство, як правило розглядають як соціальне утворення, що протистоїть державі. Його можна розуміти як плюралізм і організацію інтересів незалежно від держави.

Основою громадянського суспільства є діяльність Громадських організацій, об’єднань, рухів. На відміну від політичних партій, громадські організації не мають на меті здобуття влади, а лише здійснюють контроль за її діяльністю і чинять на неї певний тиск для задоволення інтересів громадян.

Розвиток громадянських об’єднань, організацій і рухів – це шлях до зростання ролі громадянського суспільства, що сприяє поступовому соціально-культурному піднесенню народу та кожної особистості, демократизації, розширенню прав і свобод людини, зміцненню гарантій її захищеності.

Назад

Пошук

© 2012 Усі права захищені.