Звернення КГОУ, НРУ та КНК до Народу України.

19.07.2015 13:42

Звернення до народу України

 

 Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ст. 5 Конституції України.

 Народ має абсолютне право на управління державою, а держава тільки в тій формі і в той спосіб, у який визначиться народ. У народу ніхто його право не відбирав. Держава, при виході зі складу СРСР, узурпувала право народу на його право в управлінні державою, перевела це право від його імені в закон відповідно до якого тепер і судить громадян. І, внаслідок цієї узурпації,

 

за 24 роки Незалежності України отримано:

 

·       Системну корупцію на всіх гілках законодавчої, виконавчої судової влади та в органах місцевого самоврядування;

·       Після виборної компанії виборець перетворюється на громадянина, думка якого нікому уже не цікава. Безконтрольна діяльність депутатів усіх рівнів, зумовлена прийняттям низки законів, що унеможливлюють відкликання депутатів виборцями, коли приймаються рішення проти інтересів народу! Це призвело до його повного зубожіння та формування купки багатіїв.

·       Системна корупція у судовій владі спровокована тим, що влада прийняла законодавство, яке відмінило участь народних засідателів при прийнятті рішень, а також призначення суддів владою, а не народом, а також повністю виключила його участь у контрольній функції над діяльністю цієї гілки влади.

·       Прийняття управлінських рішень Кабінетом Міністрів України проводиться без будь-якого контролю народу та в інтересах купки владних олігархів.

·       Контролю над діяльністю прокуратури та міліції не існує взагалі. В результаті ці органи стали обслуговувати владу, яка, відчувши повну безкарність своїх вчинків, розпочала використовувати силові структури для подальшого придушення волевиявлення народу.

·       Повне відсторонення народу від реального контролю над управлінням державою, нехтування Конституцією всіма гілками влади, відібрали легітимний механізм впливу на владу. В результаті цього побудована тоталітарна, корупційна державна піраміда. Армія повинна захищати свій народ від зовнішнього агресора, а у нас держава створила внутрішні війська! Люди, просніться!

Бюджети усіх рівнів направлені проти народу. Прийняття держбюджетів останніми роками проводили за 1 хвилину без обговорення з народом і навіть з депутатами Верховної Ради. В результаті кошти направлялися не на вирішення нагальних соціальних проблем, а на приватні проекти олігархів та перших осіб держави, що прийшли до влади. 

·       Бездарність в управлінні та безконтрольність за діяльністю влади привели до війні на Сході, хоча виключно держава розробляла засади внутрішньої та зовнішньої політики. Хто за це відповість?

·        Ми розуміємо, що будь-які статистичні дані не можуть достовірно дати картину причинно-наслідкового зв’язку між прийняттям управлінських рішень безконтрольною владою та зубожінням народу, але наведене говорить про необхідність прийняття радикальних рішень в найкоротші терміни.

 

Все це призвело до підриву економіки та соціального зубожіння.

 

В Україні протягом усіх років незалежності, для вирішення питань соціаль-но-економічного розвитку держави, використовувалась форма представницької демократії. Ми обирали депутатів всіх рівнів, які від нашого імені за нашими спинами «вирішували» нашу долю. В результаті такої «демократії» у 21 столітті ми отримали війну, розділ країни, безробіття, бідноту і повну безконтрольність діяльності влади. Народу – влада, а державі – закон. Так звана представницька демократія, якій народ на виборах в різні органи влади делегував частину своїх повноважень, тобто, тільки частину влади на певний термін, за 24 роки незалежності показала себе безсилою в будівництві держави, в управлінні її економікою, у вирішенні питань соціального захисту населення. Вибрані народом органи влади доказали свою повну неспроможність в керівництві складним механізмом, який називається держава Україна.

Єдине, в чому має досягнення система партія – влада з посередництвом олігархату і великого бізнесу, то це безграничне самозбагачення за всі роки «подарованої» народом влади і безмірна корупція, яка постійно керована всіма гілками влади.

При слаборозвиненому малому і середньому бізнесі влада партій –переможиць і їх фінансовий донор олігархат створили в Україні світовий феномен – політичний бізнес, який успішно розвивається усі 24 роки незалежності нашої держави.

В свою чергу, якраз політичний бізнес породив і розвиває корупцію на всіх рівнях державотворення.

Якщо держава Україна не має розвитку в жодному напрямі, крім важких форм захворювання (туберкульоз, онкологія, СНІД) та корупція, а зубожіння народу дійшло до найнижчого рівня, за яким фізична смерть людини – творця і божої дитини, значить система управління громадянським суспільством в Україні на всіх рівнях недосконала і пагубна, значить ця система управління керується не інтелектом суспільства, а значить ця система управління пагубна для України і вона повинна бути замінена суспільством в найкоротші терміни для спасіння держави.

Позитивно діюча в світі та Європі практика передачі народами через вибори своїх повноважень, або влади політичним партіям, в Україні не дала позитивних результатів незалежно від того, які партії приходили до влади. А це свідчить про те, що в Україні за 24 роки не створено жодної класичної партії, яка була б від народу і для народу, яка б мала ідеологію і , в першу чергу, ідеологію розвитку. Всі роки незалежності спочатку «партійні» лідери а потім можновладці усіх рівнів, народні депутати усіх рівнів та пройдисвіти створювали і створюють кишенькові і бізнесові політичні осередки, які називають партіями. А так, як партії – це влада, то остання реєструє та реєструє сотні таких партосередків і скоро в Україні буде 400 партійних осередків із своїми ідеологіями для внутрішнього вжитку. Цих ідеологій вистачить на всі партії світу.

І таким партійним осередкам, як посередникам між народом І майбутньою владою, народ на виборах довіряє свою долю, майбутнє своє і своїх дітей.

Виходить, що в новій системі влади, яка обов’язково прийде на зміну неефективній, громіздкій та бездарній старій системі, не має і не буде місця некласичним партійним осередкам, поки останні не створяться по загальносвітовому принципу від народу і для народу.

Але державний механізм Україна не може зупинитись, він повинен функціонувати і розвиватись. Тому на заміну партійним осередкам в новій системі влади, яка почне швидко народжуватись і розвиватись прийдуть ті, хто найближче до народу, хто найкраще відчуває його проблеми і біди, і хто уже сформований на початковому рівні. Це громадські організації і спілки України, які створені в селищах, районних центрах, містах та обласних центрах, і тисячі в столиці України.

Діюча влада сприймає громадські організації тільки як підтримку і «одобрямс» для своїх неефективних і безглуздих рішень до тих пір, поки організації і спілки не об’єднаються в свої координаційні центри для направлення їх потужності та інтелекту на процеси державотворення в новій системі управління громадянським суспільством України.

Для об’єднання громадських організацій і спілок України створено координаційний центр – Конгрес Громадських об’єднань, який взяв на себе функцію об’єднання, координації та введення громадських структур в нову систему управління

Тому зміну представницькій демократії народ повинен сам взяти в пряме управління розвиток країни. Це референдуми, народна законодавча ініціатива, мітинги, громадські слухання, блокування роботи державних органів та інше. І найголовніше – це встановлення народного контролю над діяльністю усіх гілок влади на всіх її рівнях: за законодавчою ініціативою нардепів, виконавчою роботою урядовців, діяльністю суддів, правоохоронців, розподілом та використанням бюджетних ресурсів країни для чого необхідно провести законодавчі зміни в найкоротші терміни. Без законодавчого оформлення механізму народного кон-тролю корупцію подолати неможливо! Пікетування приміщень можновладців ні до чого не призведе!

Конгрес Громадських об’єднань бачить свою мету в повній зміні системи управління, яка відбудеться за певний період часу. А на цей період ГО, які об’єднаються в регіональні (чи земельні) об’єднання, в районні (чи повітові) спілки разом з координуючим центром – Конгресом – повинні вибрати декілька головних напрямів діяльності, а саме:

1.      Створити систему прямого народовладдя шляхом активізації участі громадян в комплексному управлінні державою і суспільством на загальноцивілізаційних засадах, провідництва та досконалості через прийняття низки законів і, в першу чергу, народного Закону «Про адміністративно – територіальний устрій України», «Про Народні Ради України на всіх рівнях», та «Про статус комітетів народного контролю».

2.      Законодавчі Акти повинні проходити громадські слухання на усіх рівнях, повинні пройти народну експертизу і тільки тоді можуть бути направлені на затвердження в ті органи, яким народ, згідно Конституції, тимчасово доручив частину своїх повноважень.

 До участі в місцевих виборах не можуть бути допущені діючі, або існуючі сьогодні партійні осередки, які зареєстровані під назвою партії і які за 24 роки показали свою безмежну тягу до наживи, які не виконали жодного зобов’язання перед народом за цей період і мають в народі мінусовий рейтинг.

І цю задачу повинні виконати громадські організації, які знайдуть механізм внесення змін і доповнень до законодавчих актів України.

3.      Об’єднати зусилля, інтелект та професійність членів громадських організацій та спілок на процеси державотворення після одержання ними повноважень українського народу на здійснення цих процесів і на перших порах в місцевому самоврядуванні. Громадські організації народжені народом – житимуть для народу.

 

Для розв’язання порушених питань ми закликаємо об’єднатись:

·        інтелектуальному цвіту нації;

·        громадським організаціям, спілкам;

·        політичним партіям;

·        військовослужбовцям, пенсіонерам, молодіжним та іншим рухам;

·         всім небайдужим до долі України громадянам для виходу з ганебного стану убогості, тотальної корупції, бездарного управління державою та створення умов щодо забезпечення прямої демократії в розбудові держави, вирішенню питань широкої участі громад у розробці та впровадженню планів та програм соціально-економічного розвитку країни (галузей економіки) та сталого розвитку територій (село, місто, район, область).

 

З повагою до українців та любов’ю до України,

 

Конгрес громадських об’єднань України, Народна Рада України та Комітет народного контролю України.

Полтава – Запоріжжя – Одеса – Львів - Київ

Назад

Пошук

© 2012 Усі права захищені.