Про нас

ГО "Ягелонія"

13.03.2013 23:49

 

Цей сайт створений громадською організацією "Ягелонія" зареєстрованою в м. ГОРОДОК ЛЬВІВСЬКОЇ обл. Україна. Організація заснована 7 грудня 2008 року і легалізована 20 січня 2009 року.  Організація має на меті об"єднання однодумців, жителів міста Городок і Городоцького району а також вихідців та їх нащадків не залежно від місця проживання, національної чи конфесійної приналежності для реалізації статутних цілей та завдань:

- популяризація Городоччини в Україні та світі ;  

- сприяння захисту екологічних прав жителів міста та району;

- підтримка соціальних ініціатив та сприяння їх реалізації;  

- акумулювання громадської думки та донесення її до владних структур з метою впливу на прийняття рішень в інтересах  суспільства;  

- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування ініціатив та пропозицій та наполягати на іх розгляді;  

- брати участь в обговоренні та оприлюдненні дій і рішень органів влади;  

- одержання від компетентних органів інформації необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;  

- сприяння формуванню громадянського суспільства з високим рівнем суспільної свідомості;

- здійснювати іншу діяльність не заборонену законодавством України.

>>

Що спонукало нас до самоорганізації

13.03.2013 23:54

 

В 36 ст. Конституції України сказано: “Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, кільтурних та інших інтересів…

Усі об’єднання громадян рівні перед законом.”

В Україні на сьогоднішній день існує біля 160 політичних партій і лише 2% громадян України заявляють про свою партійну приналежність, хоча партії декларують значно більшу кількість своїх членів. (Дані за 2007 рік)

Сучасна політологія дає таке визначення політичній партії – “Це особлива інституційована спільність людей, об’єднаних ідеологічно і організаційно з метою завоювання (шляхом виборів, або іншими способами), утримувати і використовувати державну владу для реалізації інтересів певних спільностей”.

Оскільки суспільство в Україні слабо структуроване, а політичні партії виникли раніше, ніж соціальні групи, інтереси яких вони (партії) мають відстоювати, тому соціальна база партій на сьогодні залишається невизначеною, а основною функцією політичних партій є боротьба за владу, її використання і контроль в інтересах своєї політичної верхівки.

Альтернативою політичним партіям і владним структурам в умовах демократії є високоорганізоване Громадянське суспільство.

Громадянське суспільство – це сукупність усіх громадян, їх вільних об’єднань та асоціацій, повязаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості та політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею.

Громадянське суспільство, як правило розглядають як соціальне утворення, що протистоїть державі. Його можна розуміти як плюралізм і організацію інтересів незалежно від держави.

Основою громадянського суспільства є діяльність Громадських організацій, об’єднань, рухів. На відміну від політичних партій, громадські організації не мають на меті здобуття влади, а лише здійснюють контроль за її діяльністю і чинять на неї певний тиск для задоволення інтересів громадян.

Розвиток громадянських об’єднань, організацій і рухів – це шлях до зростання ролі громадянського суспільства, що сприяє поступовому соціально-культурному піднесенню народу та кожної особистості, демократизації, розширенню прав і свобод людини, зміцненню гарантій її захищеності.

>>

Чому "Ягелонія" ?

14.03.2013 00:03

Ягелонія - розмовне, сленгове слово що вживалося в минулому столітті в колах городоцьких "батярів" та спортивних уболівальників як синонім слова Городоччина. (З статуту ГО "Ягелонія" - Коментар до назви)   Зрозуміло, що слово походить від імені Великого Князя Литовського і Литовсько-Польського Короля Ягайла з іменем котрого 800-літній Городок повязує найкращі роки свого існування.

Як ми знаємо з історії , найбільшого розквіту держава Київська Русь досягла в часи правління князя Ярослава Мудрого. В ті історичні часи вона займала величезні простори від Сяну на заході до Волги на сході  де й сьогодні стоять засновані Ярославом  міста – Ярослав в Польщі та Ярославль в Росії, північні кордони сягали Чудського озера де стоїть місто Юр"єв (тепер Тарту), а на півдні Юр"єв над рікою Рось. (Юрій- друге ім”я Ярослава)     Після смерті Ярослава Мудрого в 1054 році , залишився його заповіт в якому він поділив всю державу між п"ятьма своїми синами. Цей поділ  був фатальною помилкою старого князя, котра призвела до розпаду Київської держави. Протягом двох століть Київська держава розпалася на 15 окремих земель,  які заперечували права Києва на загальний провід, і одні краще, інші гірше організували своє власне життя, як суверенні держави. Прицип сепаратизму переміг прагнення творити єдину державу з централізованою владою, а навала монголотатар  в 1240 році, довершила процес занепаду, колись могутньої держави.                                                                                                                                            Гідними послідовниками традицій Київської Русі,  стали Галицько-Волинське та Литовсько-Руське князівства. Галицько-Волинське князівство припинило своє існування в 1340 році коли галицькі бояри отруїли князя Юрія-2 Тройденовича - останнього з династії Романовичів, а Литовсько-Руське князівство, дипломатичним шляхом (без застосування військової сили), об”єдналось з Королівством Польським через шлюб Великого Князя Литовського Ягайла з Польською Королевою Ядвігою.в 1386 році підписавши Кревську унію і створивши найбільшу, на той час, в Європі федеративну державу, як сказано в “Історії Русів” “...на трактатах і умовах, що рівномірно всім трьом народам служили, в яких між розлогих засад головна полягала в сих пропам”ятних слоавх: “Приймаємо і з”єднуємо, яко рівні до рівних і вільні до вільних”. Ту постанову час від часу кожний король при коронації потверджував під назвою Пакта Конвента, і на підставі того за тогочасною урядовою формулою встановлені в трьох тих націях три рівні Гетьмани з правом намісників Королівських і Верховних воєначальників: одного-Польського, другого- Литовського, третього- Руського...”                                                                                                                                                                                        Що стосується міста Городка, то його історія тісно пов”язана з королем  Ягайлом, якому воно завдячує найкращими роками в своїй 800-літній історії. Нижче приводимо аргументи на користь такого твердження.

  1.За всю свою 800-річну історію Городок не знав такої тривалої присутності державного діяча найвищого рівня (Ягайло був в Городку  13 разів).

  2.Королева Ядвіга і король Ягайло звільнили Галичину від присутності  Владислава Опольчика (намісника угорського короля),- правління       якого, як писав М.Грушевський    “...належить до найтемніших  моментів в історії Галичини...”                                      

 3.Король Ягайло безкорисливо любив наше місто і залишився вірним йому все життя, тут він провів останні дні свого життя і відійшов у вічність.

4.Городок одержав статус Королівського міста  і став одним з центрів політичного,    господарського і духовного життя великої європейської даржави.  

 5. Місто з рук Ягайла в 1389 році одержало Магдебургське Право та всі спряжені з ним  привілеї, це сприяло його економічному зростанню та   покращенню  добробуту його мешканців.

6. Історія міста після Ягайла стала суцільною смугою нещасть та лиха.

7. Ягайло ніколи не був етнічним поляком (як де-хто думає) бо його батько Ольгерд був литвином, а мати руською (Тверською) княжною (Ульяна), а династія Ягеллонів пішла від Ягайла і руської княжни Софії Гольшанської (Друзької) і були в етнічному відношенні на 75% руськими і 25% литвинами.   

8. Т.Г. Шевченко під впливом прочитаної "Історії Русів" також романтизував той  період нашої історії, в вірші "Полякам" він писав :

      " Ще як були ми козаками,

А унії не чуть було,

Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами,

В садах кохалися, цвіли,

Неначе лілії, дівчата.

Пишалася синами мати,

        Синами вольними... "

9.Нажаль багато наших співвітчизників розглядають історію  періоду короля Ягайла через призму  україно-польських конфліктів пізнішого періоду, за котрі Ягайло не несе відповідальності.

 

>>

Довідка

Як подати документи на польську шенген візу по-новому

16.05.2014 09:32
Генеральне консульство Республіки Польща у Львові запроваджує новий метод реєстрації людей для подачі документів на візу. Вже з 1 червня призначатимуть дату подачі документів лише після оплати сервісного збору еквівалентом 18.5 євро, у відділенні ІДЕА, або КРЕДОбанку. Перші ж візи за новою...
>>

Ініціативи

Звернення КГОУ, НРУ та КНК до Народу України.

19.07.2015 13:42
Звернення до народу України    Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого...
>>

Відкрите звернення Народної Ради України, Конгресу Громадських об'єднань України та Комітету Народного Контролю до Президента та народних депутатів.

19.07.2015 13:34
НАРОДНА РАДА УКРАЇНИ КОНГРЕС ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ КОМІТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ   Президентові України, народним депутатам...
>>

Чому ми не пішли в Громадську раду при Городоцькій РДА.

23.03.2015 18:39
Своє бачення відносин  держави та громадянського суспільства ми висловлювали не одноразово. Так в статті Олега Ягеля " Стан Громадянського суспільства 2013", що була розміщена на сайті...
>>

Минуло 6 років з часу заснування та легалізації ГО "Ягелонія".

20.01.2015 10:46
Сьогодні 20.01. 2015 року виповнюється 6 років з часу легалізації нашої громадської організації "Ягелонія". Переважно підсумки підводять в дати ювілею, але через активну участь в круговерті подій...
>>

Ще наразі чекаємо

10.12.2014 20:06
Вже скоро 5-й рік тягнеться переписка з міською радою м. Городка з приводу вирішення проблеми підтоплень по вул Львівській. За цей час на проблемному місці побувало кілька комісій міськради, її...
>>

В "Народній Думці" опубліковано копію запиту до міського голови з приводу відводу стічних вод.

23.05.2014 14:20
На продовження проблематики міської господарки публіку- ємо й заяву голови ГО «Ягелонія» Олега Мінакова, що адресо- вана меру М.Савці, копія – для опублікування – редактору ча- сопису...
>>

Школа громадської дії.

15.05.2014 21:30
Майбутнє міста в якому ми живемо - наша спільна відповідальність.  Українським незалежним центром політичних досліджень за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних...
>>

Залік для "Львівводоканалу".

09.03.2014 20:55
21.10.2013 року на нашому сайті було опубліковано статтю "В районі "Яблуневого дару" вже кілька років існує прорив водопроводу"  ...
>>

Революція продовжується. Другий етап - люстрація і "свіжа кров".

01.03.2014 17:11
Перший етап революції, силове протистояння, закінчився. Мерзотники вищого ешалону влади розбіглись, запрацювала Верховна Рада, призначено уряд, почалася чистка і розслідування злочинів...
>>

Перша річниця з дня заснування сайту "Ягелонія".

02.01.2014 20:11
1-го січня  2014 року минуло один рік з часу заснування нашого сайту. За цей час сайт був наповнений трафіком, знайшов свого користувача, зміг донести до громадськості нашого району цілі та...
>>

ГО "Ягелонія" долучилась до "Декларації громадського підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

28.11.2013 19:57
ДЕКЛАРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС На основі тексту Угоди про Асоціацію, парафованого Україною та ЄС у 2012р Ми, представники громадянського суспільства...
>>

Нарешті сталось! Зрізали вербу, що становила потенційну загрозу для жителів.

15.10.2013 21:09
Майже два з половиною роки пройшло з тих пір, як ГО "Ягелонія" вперше звернулась до  органів влади  з проханням про видалення верби на розі вулиць Львівська і Артищівська , про що ми...
>>

Верба похилилась.

05.04.2013 23:47
Ще два роки назад, жителі мікрорайону були свідками, як під-час зливи між вербою та  6000В  лінією проскакував високовольтний розряд, що й стало причиною звернення до органів місцевої...
>>

Городоцькі озера "Грабове" та "Пляж".

05.04.2013 22:36
                                                       ...
>>

Питання підтоплень.

23.03.2013 21:23
В 2010 році весною та влітку внаслідок танення снігу і проливних дощів в районі вулиць Львівська, Артищівська, Сонячна сталося підтоплення підвальних приміщень та присадибних...
>>

Зображено: 1 - 15 з 16

1 | 2 >>

Публікації

Олексій Арестович: Ну, давайте я вже відкрию страшну таємницю бездіяльності нового українського уряду.

17.02.2015 10:25
Справа в тому, що одним з основних завдань нового часу є ліквідація бюрократії, як класу, у всьому світі.   Поточний параліч українських бюрократів - це закономірне і дуже радісне явище.   Присутнє воно для того, щоб всі ми зрозуміли кілька простих речей;   - Держава в...
>>

ВОДОПОСТАЧАННЯ: ЧИ ВРЯТУЄ СПОЖИВАЧА КОНЦЕСІОНЕР?

27.10.2013 10:18
В кількох останніх номерах районного часопису обговорюється тема нових тарифів на воду, а також акцентується на незадовільному вирішенні проблем, пов’язаних з водопостачанням Городка та інших населених пунктів. Нещодавно редакція отримала листа від голови ГО “Ягелонія” О.Мінакова, який з...
>>

Пошук

© 2012 Усі права захищені.